Nye bind av Spydeberg Bygdebok er nå publisert!

Istid til opplysningstid

Bind 4 av Spydeberg bygdebok omhandler den lange, men lite kjente tidsperioden i området vårt fra istid til opplysningstid, og er derfor av interesse for langt flere enn oss i Indre Østfold.

De grankledde åsene vi kjenner idag minner lite om det kystlandskapet som har vært dominerende. Grana kom hit først for 1300 år siden, mens de første menneskene bosatte seg på øyer som stakk opp av havet for over 11.000 år siden. Den gang havet sto opptil 220 meter høyere enn i dag.

Historien om vår ukjente fortid ligger i leirbakkene, og kan leses av landskapet som omgir oss. Lag på lag sedimenterte leirpartiklene seg over det blankskurte grunnfjellet inntil havbunn ble strand og fastland, og vegetasjon og folk fikk fotfeste.

Etter landhevingen gravde elver seg ned i de marine leirmassene, og det karakteristiske ravinelandskapet ble dannet. Her finner vi spor etter det dyre- og plantelivet som var forutsetningen for livet her.

--> Se bilder av fossile funn fra Skorgafjorden...

Omslagsfotografiet til bind 4 viser Skorgas utløp i Glomma sett fra Askimsiden. (Foto: PKS)

Les mer i boka "Det skjedde i Spydeberg - Istid til opplysningstid" utgitt av Spydeberg Bygdebokkomité, 2019.

Bygdebøkene kan kjøpes på Spydeberg bibliotek eller bestilles via e-post fra bygdebokkomiteen.«Sørbygda med Heli og Mørk». Bind 3 i 4 deler, utgitt av Spydeberg Bygdebokkomité, 2015.

Sørbygda med Heli og Mørk, fra innholdsfortegnelsen

Giltvedtområdet - Rudområdet - Voldområdet - Mørkområdet - Holtområdet - Kjosområdet - Bjabergområdet - Bøhrenområdet - Åsområdet - Heliområdet.