Fossile funn fra Skorgafjorden


Ørestein (otolith) fra torsk (Gadus morrhua) som svømte i fjordsystemet som strakte seg inn over skjærgården i Glomma-estuaret.

(Se bind 4 av Spydeberg bygdebok).Teka til drøbakkkråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) som levde ved Sundbyvarden for 11.000 år siden.

(Se bind 3/1 av Spydeberg bygdebok).
Istids-korall på fast fjell funnet i Skjærsaker-ravine. (Upublisert funn)