Gropa i Skjærsaker ravine

Automatisk fredet kulturminne:
Fangstgropa skulle i følge Fylkeskonservatoren bli innmålt med profesjonelt måleutstyr og lagt inn i kulturminnedatabasen Askeladden våren 2018.
Gropa i Skjærsaker ravine (Spydeberg, Indre Østfold) ligger i en høyde av 115 meter over dagens havnivå. Den er formet som en trakte på omtrent 4 meter i diameter og er nå 1,5 meter dyp, men fremdeles vanskelig å komme seg opp av.

De fleste daterte fangstgroper i lavlandet er anlagt i jernalder/middelalder.


Gropa i Skjærsaker ravine kan tydelig observeres midt i markeringen med rød ring.
(Kilde: Høydedata fra Kartverket).
Riksantikvaren skriver...