Landskapsrommet Skjærsaker-Heli-Giltvedt


Fra innholdsforteglelsen

Verdier i området:


Framtid med fotfeste:


Last ned landskapsanalysen for Skjærsaker-Heli-Giltvedt fra Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU...
(88 sider, PDF)Akvarell malt av Véronique K. Simon , Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU.