Skorga - vassdraget

Skorga-vassdraget (Skorredalselva, Skorrebergbekken eller Skarnesbekken med bekkeløp og strekninger med ulike lokale navn) utgjør et komplekst vannsystem der vannveien leder nordover fra åsplatået ved Trollerudåsen og deretter østover i dalgangen til Glomma.
Ta turen elvelangs...

Skorga i sitt lange løp gjennom ravinedalene skifter fra rolige partier, gjennom livlige stryk og fosser inntil den ender ut i til Glåmvika, nedstrøms Kykkelsrud.


Illustrasjon: Skorga-vassdraget, vannforekomst: 002-687-R, kilde: http://vann-nett.no

- Ta turen elvelangs...
- Ta tidsreisen til Skorgafjorden...
- Se bilder fra livet i ravinedalen...