Skorgafjorden

Illustrasjon: Den marine strandsonen forskjøv seg stadig med senkningen av havnivået.


Illustrasjon: Dramatiske forandringer på få generasjoner.Der elve-vannet møter havet blir det yrende liv og egnet sted for bosetting.

"I tidsrommet etter innlandsisens nedsmeltning - for 10.000 år siden og frem til ca. 8000 år før nåtid - var menneskene i Sørbygda i stor grad knyttet til havstrendene. Landhevningen hadde et raskt forløp, markerte geografiske forandringer skjedde i tid innenfor to til tre generasjoner. Steinalderens jeger- og fangstfolk var derfor konstant på flyttefot." (Fra Spydeberg Bygdebok, Bind 3, Bosetningen i Spydeberg)


Se bilder av fossile funn fra Skorgafjorden.