Triangelet
Trollerudåsen - Sundbyvarden - Skorga
er et primært interessefelt å løfte fram.


"Et essensielt resultat vi oppnådde i undersøkelsene, var dokumentasjonen av de sentrale verdier dette området har i forståelsen av natur- og kulturutvikling i landet vårt - fra istid til nytid.
Dette geografiske utsnittet har et eksklusivt innhold av biologiske og historiske fenomener og objekter vurdert ut fra vitenskapelig og kulturelt ståsted.
Triangelet rommer forekomster i øverste verdiklasse nasjonalt og internasjonalt...."
Olav M. Skulberg, Spydeberg (1930-2021)


Se referanser...
«Det skjedde i Spydeberg - Istid til opplysningstid», Bind 4, utgitt av Spydeberg Bygdebokkomité, 2019.
«Sørbygda med Heli og Mørk». Bind 3, utgitt av Spydeberg Bygdebokkomité, 2015.Triangelet angir et fokusområde, og er grenseløst. (Kartgrunnlag, Kartverket)Vannprøver samles inn fra Gåsehalsen, april 2017.
Les gjerne: Sommerhilsen fra innsjøenes underverden...

Veslemosen ved Sundbyvarden.

Skjærsaker ravine

Humlebille.

Kubbesopp.
Øyenstikkere i Sørbygda...