Sikringsonen aldri respektert

Gjeldende reguleringsbestemmelse forutsetter en uberørt sone på 25 meter fra vei.


Flyfoto fra 2007 med bekken og sikringsonen inntegnet. (Kartverket).
Se flyfoto fra 1964 til 2018...