Viktig naturtype

"Naturtypekartleggingen i Spydeberg kommune 2014-15" har kartlagt ravinen som pukkverket grenser til som en viktig naturtype, som bør ivaretas inntakt.
Se bilder fra livet i ravinedalen...