Bilder fra ravindalen


Her foreslås det utvdelse av pukkverket og deponering av masser.

Raviner er gammel havbunn som ble dannet da isen trakk seg tilbake for 10 000 år siden.
Under landhevingen etter istiden gravde elver seg ned i de marine leirmassene, og det karakteristiske ravinelandskapet ble dannet.
Ravinedaler utgjør en truet landskapsform, og er viktige på grunn av høye biologiske verdier.Ravinedalen danner et naturlig beskyttende tilfluktsted for dyre- og planteliv.Istiden formet landskapet.Dagens leirbakker er havbunn gravd ut av elver og smeltevann fra isbreene.Fossile skjell fra marine organismer ligger i leirbakkene og dukumenterer landhevningen og havets tilbaketrekning.Ravinedalen gir plass til et variert fugleliv.Sommerfuglene flyr.Sopp og kjuker i mange varianter.Noen sopper frister mer enn andre.Vannet graver og eroderer i leirmassene.Dyrene setter sine spor i utvaskede leirpartikler.Et yrende insektsliv.Nærhet til naturens mirakler, fra egg til larve.Et helt økosystem er truet.Mens soppen plutselig blir synlig, bruker laven lang tid på å etablere og utvikle seg.Orkideene i ravinedalen dufter intens nattestid for å lokke nattsvermere.Bregneskogen vokser opp hvert år.Bekkeblommen blomstrer i Skorrabekken.Store årstidsvariasjoner i vannføringen.Frossent landskap setter naturen på vent.Skorga-vassdraget slynger seg gjennom ravinelandskapet og munner ut i Glåmvika.


- Bli kjent med Skorga vassdraget...
- Ta turen elvelangs...
- Ta tidsreisen til Skorgafjorden...