Torvlibelle ved Muskedalstjernet


Torvlibelle (Leucorrhinia dubia) ved Muskedalstjernet
Nymfene lever i næringsfattige til middels næringsrike myrdammer med Sphagnum-mose. Vanligvis tre års livssyklus.

Les gjerne: Sommerhilsen fra innsjøenes underverden...