Sedimenter fra pukkverket forurenser vassdraget


Tiltak som er satt i verk for å hindre transport av suspenderte stoffer har aldri vært tilfredsstillende.

Grus, sand og mindre partikler føres med vannet nedover elva.