Sedimenter fra pukkverket hindrer
det naturlige elveløpet i Skorga


August 2019, Rudbekken møter Skarnesbekken.

Mai 2016, Rudbekken møter Skarnesbekken.