Avrenningen fra pukkverket påvirker hele vassdraget