Pukkverket påvirker hele Skorga-vassdraget


Avrenning fra pukkverket til Rudbekken