Synlig påvirket av driften av pukkverket

"Bekken er i følge forurensingsmyndigheten per i dag synlig påvirket av driften av pukkverket".

Se referatet fra oppstartsmøtet 2017, Spydeberg kommune, Sak; 16/190 - 11 / FA - L13, GBNR - 39/1