Oljesøl i Rudbekken fra pukkverket i Spydeberg


Oljesøl i Rudbekken ved pukkverket, juli 2015.

Oljesøl i Rudbekken ved pukkverket, august 2019.