Oljesøl i Rudbekken fra pukkverket i Spydeberg


Oljesøl i Rudbekken ved pukkverket.