Elvelangs mot Møllerstuen og fossen


"God vannkvalitet er viktig for at vi skal ha det bra - rent vann å drikke, bade, fiske, for dyrene som lever ved og i vannet - eller rett og slett bare ha en god naturopplevelse." (Sitat fra Gloma sør)

Bekkeblom etter flom i Skorga

Det er alltid noe nytt og spennende å se elvelangs. Årstidenes skiftninger. Elveslyngene som graver i svingene og avsetter i buktene. Vekslende vannføring. Lydene om natten. Sol og regn. Vi vandrer forbi Møllerstuen med det lille vannfallet som fram til 1890-årene malte kornet til bøndene, og ned mot fossen. Ved Skorga er det betydningsfulle minnes-merker etter kvern, sag og ferdselsveier.


Allerede fra 1680-årene var dette fossen som Schårredals-saga hadde som drivkraftSe video med årstidenes vekslende vannføring.Tur til Amundhølet og fiske i Glåmvika


Amundhølet; der Skorga møter Glomma.


Fortsetter vi langs Skorga vil vi oppleve det magiske øyeblikket da landskapet plutselig åpner seg og vi står ved bredden av Norges lengste og mest vannrike elv. Her kan man ha fiskelykke!

"Fisket dreier seg helst om gjedde, abbor, ørret og harr. Disse artene oppnår store størrelser, og det blir årlig tatt
store individer av alle fire artene. Gjedde og abbor oppholder seg gjerne inn mot vikene, mens ørret og harr står i
strømkanten langs land eller rundt skjæra opp mot Kykkelsrud (Tobakksøyene)."
(Fra "Fisk i Østfold").

Lurer du på om det er godt fiske-vær, så har Meteorologisk institutt en egen målestasjon i Glåmvika med værdata.


Tur fra Skogen på "Kongeveien" til Heli kirke

Ovenfor fossen var det en gang en bro som førte veifarende trygt over Skorga. Her kan vi følge i Wilses fotspor, gjerne fra Prestegården via Skogen og helt til Heli kirke.


Illustrasjon: Utsnitt fra rektangelkart 15A, Eidsberg. Utgitt av Norges geografiske oppmåling 1886.

Den gangen var veien fra Spydeberg kirke, via Spydeberg prestegård og Giltvedt, med strekningen ned til brua over Skorga og opp til Nordby og Heli kirke, én av de store hovedveiene i Spydeberg.

Det er fortsatt spor i terrenget etter den gamle ferdselsåren mellom Spydeberg- og Heli kirke.

- Bli kjent med Skorga vassdraget...
- Ta tidsreisen til Skorgafjorden...
- Se bilder fra livet i ravinedalen...

Mer informasjon er å finne i dokumentet:- Landskapsrommet Skjærsaker - Heli - Giltvedt... (88 sider, PDF)